Brandbeveiliging

Een brandmeldinstallatie, u hoopt dat u hem nooit nodig hebt. Als er echter toch brand ontstaat in uw pand, zijn de volgende zaken van groot belang.

Aandachtspunten brandmeldinstallaties

  • De brandmeldinstallatie past bij de ruimte en het specifieke risico daarvan; voor een computerruimte gelden andere eisen dan voor opslag van (gevaarlijke) goederen.
  • De brandmeldinstallatie past bij het type brand dat in een bepaalde ruimte verwacht kan worden.
  • De brand wordt vroegtijdig gesignaleerd en automatisch gemeld. Zo voorkomt u onnodige schade.
  • Daarbij is rekening gehouden met de aanrijdtijd van de brandweer of serveillancedienst.

Wat kan dpSECURITY voor u betekenen?

U kunt dpSECURITY benaderen voor een risicoanalyse of een compleet brandveiligheidstraject. Wij maken een ontwerp dat beantwoordt aan de eisen van brandweer, gemeente en verzekering. We kennen de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid exact. Ook overleggen en bemiddelen we voor onze klanten met de genoemde partijen.
Na goedkeuring door de brandweer leggen we de brandmeldinstallatie op de juiste wijze aan. Tot slot kunt u een 24 uurs-servicecontract bij ons afsluiten voor onderhoud of calamiteiten.

Veilig en adequaat

  • Wij werken uitsluitend op basis van de NEN-normen voor brandveiligheid.
  • Wij leveren zowel conventionele systemen (schakelaar) als adresseerbare (data-overdracht).
  • Wij kunnen uw brandmeldinstallatie aanleggen samen met uw inbraakbeveiligingssysteem, omdat zij op dezelfde stroomgroep en via hetzelfde modem werken.